Pomóż powodzianom w Tbilisi

Powódź w Tbilisi

Po tragicznej w skutkach powodzi w Tbilisi Fundacja "Serce dla Gruzji" nawiązała kontakt z Centrum Charytatywno-Humanitarrnym „Abkhazeti” w celu uzyskania rzeczowych informacji na temat potrzeb pomocy dla poszkodowanych. Organizacja ta jest już naszym sprawdzonym partnerem w programie „Przyjaźń na odległość”, z którego korzystają dzieci z domów dziecka w Gruzji. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez „Abkhazeti” w powodzi ucierpiało 260 osób. W chwili obecnej nie ma potrzeby dostarczania im żywności i odzieży, ponieważ wielki społeczny ruch wsparcia dla ofiar powodzi spowodował dużą ofiarność sponsorów oraz obywateli tego kraju. Tysiące wolontariuszy pracuje nad usuwaniem skutków powodzi. W tej sytuacji potrzebna jest pomoc długofalowa, związana z wyposażaniem lokali zastępczych i remontowanych mieszkań. Nasza Fundacja chce włączyć się w taką pomoc, szczególnie dla osób ubogich, które mają trudności z odbudowaniem swojego życia. Zapraszamy do wpłat na nasze fundacyjne konto z dopiskiem „Powódź w Tbilisi”. Pozyskane środki zostaną w całości rozdysponowane (we współpracy z Abkhazeti) dla potrzebujących powodzian do 15 października tego roku. Każdy, kto wpłaci jakąkolwiek sumę otrzyma pełne rozliczenie pomocy. Oprócz tego opublikujemy pełne rozliczenie na naszej stronie. Będziemy bezpośrednio dokonywali każdego zakupu i przekazywali go potrzebującym. Zapraszamy do wsparcia gruzińskich przyjaciół w potrzebie!

Wszelkie informacje można też uzyskać pod numerem telefonu +48 604 83-24-05

A może ktoś z Was chciałbym polecieć w sierpniu - październiku do Gruzji pomóc w przekazywaniu wsparcia w ramach Wyjazdu Charytatywnego.