Pomóż powodzianom w Tbilisi

Galeria - Wyjazdy charytatywne

Pan Bóg postanowił rozdzielić ziemię narodom. Dla siebie zachował najpiękniejszy kawałek, tam gdzie góry spotykają się z niebem. Narody ustawiły się w długiej kolejce. Gruzini widząc przepychających się ludzi  rozsiedli się wygodnie i zaczęli biesiadować. Bawili się, pili i jedli. Kiedy cała Ziemia była już podzielona, Bóg zorientował się, że Gruzini nic nie dostali. Nadal siedzieli i biesiadowali. Postanowił oddać im przeznaczony dla siebie kawał najpiękniejszego lądu.

Zdjęcia autorstwa: A. Milke, xKK